Toekomstblik van directieteam Syntra Midden-Vlaanderen en Brussel

Archive.php

17 januari 2023 Teams

Toekomstblik van directieteam Syntra Midden-Vlaanderen en Brussel

In het kort:

Wie: Thierry Semey, Nico Nieuwborg, Nicolas Blancquaert, Marleen Van Gysegem, Bert Van Cauteren, Steve De Vroe, Cedric Bernolet

In een tijd waarin kennis en kunde steeds sneller evolueren, profileert opleidingsverstrekker Syntra zich als partner bij uitstek. Het credo ‘practice what you preach’ geldt daarbij als rode draad. En dat betekent veranderingen doorvoeren, innovaties omarmen en proactief handelen. Een kolfje naar de hand van ‘Team T’. 

Waarvoor staat ‘Team T’ precies?

“Team T is de naam voor de gebundelde directies van Syntra Midden-Vlaanderen en Syntra Brussel. Dit zijn weliswaar twee aparte vzw’s, maar in 2021 besloten we beide organisaties te beheren via één gemeenschappelijk management.” 

Wat is op dit moment jullie belangrijkste doelstelling?

“Ondernemersdromen waarmaken is onze missie. Waar Syntra zorgt voor een kwalitatieve instroom van goed opgeleide mensen richting ondernemingen of ondernemerschap, staan dochterondernemingen nxtpro en Mezure in voor het ondersteunen van kmo’s en organisaties in hun strategische evolutie. Op die manier creëren we meerwaarde voor de b2c- en b2b-markt.”

Jullie focussen dus niet louter meer op individuen?

“Organisaties zijn een belangrijke doelgroep. Bedrijven beseffen dat ze op de krappe arbeidsmarkt geen ‘witte raven’ meer zullen vinden om openstaande vacatures op te vullen. Dat ze mensen met de juiste competenties zelf zullen moeten opleiden. Daarbovenop moeten ze de skills van hun huidig personeelsbestand voortdurend aanscherpen. Precies daarin schuilt onze sterkte: we ontwikkelen steeds nieuwe, innovatieve en vooral relevante cursussen die hen een streepje voor opleveren.”

Onze wereld verandert in een razend tempo en zowel wij als organisatie als diegenen die we opleiden moeten hier voortdurend op inspelen.

 “We willen trouwens meer doen dan het aanbieden van zinvolle opleidingen. We profileren ons ook als geëngageerde partner die meedenkt. Die in nauwe samenspraak oplossingen met de ondernemingen zoekt én vindt om de competenties van iedere cursist te blijven ontwikkelen.” 

Voor dergelijke ambities heb je ook wendbare en flexibele organisatie nodig?

“Klopt. Een kleine twee jaar geleden voerden we een complete reorganisatie van de interne werkingsstructuur uit met als doel het professionaliseren van de dienstverlening naar de klant. De Brusselse markt is helemaal anders dan de Oost-Vlaamse, dus trachten we ons aanbod hierop af te stemmen.”  

Hoe pakken jullie dit concreet aan?

We hebben een cel opgericht die de interne werking moet verbeteren. We kiezen resoluut voor een toegankelijke en vlakke organisatiestructuur. Als directie willen te allen tijde makkelijk bereikbaar zijn voor onze mensen. Heeft iemand een goed idee? Onze deur staat open, alle feedback is welkom. Een nieuw, onderbouwd initiatief pakken we trouwens ook graag snel aan. We zijn doeners, dat zit in ons DNA.”

Om ‘change’ ook op maat van onze medewerkers te boetseren, creëren we een goed geoliede machine waarin elk radartje zich thuis voelt.

Wat is de volgende droom?

“Ook onze infrastructuur moet futureproof worden. Per provincie zal er op termijn een mastercampus komen. Een knappe, doordachte infrastructuur die zinvol en duurzaam kan worden ingezet. In regio Gent worden de bouwplannen voor een dergelijke site steeds concreter.”

 

“Waar we dit vroeger volledig zelf in handen zouden nemen, werken we nu ook hier bewust samen met partners: in dit geval de VDAB en twee hogescholen. Niet toevallig organisaties waarmee er mooie synergiën mogelijk zijn. Zowel qua werking als puur praktisch. Door modulair aanpasbaar te bouwen, kunnen we bijvoorbeeld ’s avonds, tijdens weekends en op vrije dagen beschikken over heel wat extra plek om opleidingen te organiseren.”

 Het is onze ambitie om deze eerste mastercampus op te leveren inseptember 2027!

 “We kijken er nu al naar uit om samen met al onze teams aan de slag te gaan in een state-of-the-art omgeving die zorgt voor een warme balans tussen werken en leven. Heel wat zaken dus om met vertrouwen tegemoet te zien. We willen ons hele team bedanken voor hun gedreven motivatie en nooit aflatende inzet. Laat ons ook in 2023 en jaren nadien streven naar een vruchtbare samenwerking, op alle vlakken.” 

Thierry Semey

Nico Nieuwborg

Nicolas Blancquaert

Marleen Van Gysegem

Cedric Bernolet

Bert Van Cauteren

Steve De Vroe

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht

13 november 2022 Teams

Op de koffie bij: Team CreaDigi

IN HET KORT:

Wie: Eleni, Frederic, Kelly, Kristof, Lien, Liene, Marlies, Wim en Lisa
Doelstelling: Realisatie van de professionele droom en levenslang leren faciliteren.
Teamspreuk: Het is hier wel CreaDigi he.
Ideale teamactiviteit: ‘Geheime verrassingen van de firma’ (Kelly en Lien).

Een interview in de voormiddag, een fotoshoot in de namiddag. Laat ons er een co-workingdag van maken. Samen met het hele team werken op dezelfde plek. Efficiënt én aangenaam, niet? En wie weet kunnen we dat maandelijks doen, als het meevalt. Iedereen akkoord? Go! Team CreaDigi is pragmatisch, nuchter en hands-on. Precies wat je nodig hebt ‘to get things done’.

‘CreaDigi’… een mastermind hoef je niet te zijn om jullie taak uit te vogelen?

“De naam licht inderdaad een serieuze tip van de sluier op… Ons team organiseert kwalitatieve en relevante opleidingen binnen de creatieve én digitale sector. Een rechttoe rechtaan naam voor een rechttoe rechtaan team.

“We optimaliseren ons bestaande aanbod, maar zetten daarnaast ook sterk in op het uitrollen van nieuwe opleidingen. We pikken daarbij zelf ideeën op, maar luisteren evengoed naar de input van onze docenten of de vragen en suggesties van cursisten. Vooral stemmen we ons aanbod af op de actuele ontwikkelingen in onze sectoren en de noden van de bedrijven die er werkzaam zijn.”

Onze voornaamste drive? Een kwalitatief opleidingsaanbod inrichten voor doeners dat hen praktisch voorbereidt op toekomstige carrière en/of eventuele ondernemersplannen.

Bij de vorige teams was ‘Change’ de start van iets helemaal nieuws. Bij jullie ook?

“Ja, maar niet helemaal. Team CreaDigi bestaat al een tijdje, maar het echt nauw samenwerken, overleggen, samen streven naar meerwaarde is er pas structureel ingeslopen na ‘change’. Grootste verandering was dat ieder van ons tot dan toe op één van de vestigingen redelijk zelfstandig werkte, en daar moesten we dus van afstappen.”

“Zo’n wijziging in onze manier van werken vroeg aanpassingstijd. Maar het zit blijkbaar in ons DNA om niet bij de pakken te gaan zitten, de draad op te pakken en gewoon vol goede intenties vooruit te gaan. En net die pragmatische mentaliteit blijkt voor ons bijzonder goed te werken.”

Hoe groeiden jullie van een reeks individuen uit tot een hechte groep?

“Het is heus geen geheim recept hoor. In elke goede relatie tussen mensen zijn een goede communicatie en een bereidheid tot uitwisseling cruciaal. Iedere donderdag organiseren we een teammeeting. Omdat we vanop verschillende campussen opereren is die online. Op deze wekelijkse vergadering overlopen we een vaste checklist aan topics, maar die is niet limitatief.”

“Alle ideeën om onze werking te verbeteren, zijn welkom. En de communicatie eindigt uiteraard niet na de meeting. We zijn voortdurend in overleg met elkaar. Vroeger had iedereen een vaste rol, maar nu loopt de taakverdeling in elkaar over. En dat is net een sterkte. We snappen elkaar beter, weten waarmee iedereen bezig is en kunnen inspringen wanneer nodig. Of helpen elkaar met andere invalshoeken.”

“In de taakverdeling zitten ook voldoende mogelijkheden om voelsprieten te hebben naar de docenten. Welke ideeën broeien er bij hen? Hebben zij suggesties om het aanbod of de werking te verbeteren? Ook voor de cursisten hebben we in ons team aanspreekpunten. Want ook hun input is altijd een meerwaarde. Daarnaast laten we bedrijven die met opleidingsvragen zitten of nood hebben aan bepaalde opleidingen/profielen, ook niet in de kou staan.”

En die bedrijven? Hoe worden zij dan betrokken in het opleidingsaanbod?

“Onze opleidingen worden afgestemd op hun vragen en noden. Zo focussen we op maatschappelijk relevante opleidingen. Marktgericht en innovatief. In het kader van onze kenniseconomie zetten we resoluut in op STEM-opleidingen. Dergelijke profielen zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt en door meer cursisten hierin te scholen doen we de ondernemingen in onze sectoren een groot plezier.”

STEM oftewel ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’ staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

“Maar het kan ook veel directer via ‘Fasttracks’, vacaturegerichte opleidingen op vraag van de sector. Met dus een heel hoge zekerheid op werk. Mooi voorbeeld was de periode vlak na de laatste lockdown. De festival- en eventsector draaide ineens weer op volle toeren. Maar veel podiumbouwers waren door de pandemie elders aan de slag gegaan. Samen met de sector organiseerden we to-the-point opleidingen die geïnteresseerden alle basisskills gaven om onmiddellijk aan de slag te gaan als bijvoorbeeld podiumtechnicus.”

Haalden jullie hiermee niet het journaal?

“Klopt volledig. En het was niet de enige keer dat een initiatief waar ons team mee de schouders onder zette in de actualiteit kwam. Piano’s Maene, één van de grootste pianobedrijven in Europa, had nood aan bekwame pianostemmers en -herstellers. Samen met hen werkten we een tweejarige ondernemersopleiding uit waarbij gedreven vakspecialisten geïnteresseerde cursisten scholen in het authentieke en tot de verbeelding sprekende atelier van Maene zelf.”

We werkten een tweejarige ondernemersopleiding uit waarbij 15 pianostemmers in spe opgeleid worden in het prachtige Maene-atelier.

“Ook met Hogeschool Odisee werken we sinds kort nauw samen. Studenten worden doorverwezen en we onderzoeken de mogelijkheden om lokalen en labo’s te delen. De samenwerking zal nu al én zeker op termijn heel wat voordeel opleveren voor alle betrokkenen. Dergelijke initiatieven zijn tekenend voor ons team. Voor een nieuw idee, een andere invalshoek proberen we op korte termijn de juiste mensen rond de tafel te krijgen, zodat we aan snelheid en daadkracht winnen. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Voor we het weten zitten we samen creatief op kruissnelheid en … halen we misschien opnieuw het Journaal.”

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht

6 september 2022 Teams

Op de koffie bij: Team Business & Support

IN HET KORT:

Wie: Anja, Lila, Rik, Sophie, Anniek, Nick, Katrien, Cindy, Larissa, Tuur, Marlies
Doelstelling: Een strategisch integratie en afstemming van onze eigen opleidingen nastreven met de klant als kompas.
Teamspreuk: De ezel valt niet ver van de boom.
Ideale teamactiviteit: Als er spijs en drank is, is elke activiteit ideaal.

Barack Obama zei ooit: “If you’re walking down the right path and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress”. Wel, die uitspraak past bij het team ‘Business & support’ als het verloren muiltje van Assepoester. Na een aarzelende start werd doordacht een team gesmeed. Eén met goesting. Met panache. En de vaste wil om vooruit te gaan, steeds beter te doen. Stap voor stap. En vooral … samen. 

Jullie team is pas recent gevormd. Na een stevige reorganisatie?

“Klopt, Corona was een zware periode voor veel bedrijven. Maar ook een opportuniteit om even stil te staan, de eigen werking te evalueren en bij te sturen waar nodig. Die oefening maakten we ook bij Syntra Midden-Vlaanderen. Een kleine twee jaar geleden luidde operatie ‘Change’ een complete reorganisatie in van onze werkingsstructuur. De doelstelling? Alles in het werk zetten om nog sneller, nog beter te antwoorden op de noden van onze klanten, onze cursisten.”

Net zoals alle teams binnen Syntra Midden-Vlaanderen werd ons team gevormd in het kader van operatie ‘change’.

“Eén van de belangrijkste speerpunten daarbij was dat we afstapten van de ‘campuseilanden’. Tot dan toe was ons opleidingsaanbod afgesteld op wat er werd georganiseerd door de verschillende regionale vestigingen. Aalst, Asse, Gent, Sint-Niklaas waren als het ware concurrenten van elkaar en te dikwijls was hun aanbod gelijklopend. Met ‘Change’ werd dit in één beweging van tafel geveegd. Het nieuwe credo? Een klantgericht aanbod, over de vestigingen heen. Aangepast aan de nieuwe noden van een steeds sneller veranderende markt. Met een cursusaanbod dat aansluit – of zelfs voorop loopt – bij de nieuwste technologische mogelijkheden.”

Een ambitieus plan, was de organisatie zelf daar klaar voor?

“De verandering is zeker ten goede, absoluut. Maar een complete ommezwaai vraagt tijd. Om ‘change’ mogelijk te maken, werden uit de verschillende campussen medewerkers met dezelfde taken samen gezet. Waar we vroeger alleen en zelfstandig op een campuseiland werkten, werden we nu gevraagd om nauw en constructief samen te werken. Geen evidentie. En tot op vandaag is het zoeken.”  

We zijn eigenlijk een soort nieuw samengesteld gezin.

“We kenden elkaar niet, wisten niet goed waar iedereen mee bezig was, hadden elk een eigen werkmethodiek en een eigen visie. Maar wat ons verbindt is de wil, de goesting, de ‘drive’ om ervoor te gaan. Samen.”

“In de taakverdeling zitten ook voldoende mogelijkheden om voelsprieten te hebben naar de docenten. Welke ideeën broeien er bij hen? Hebben zij suggesties om het aanbod of de werking te verbeteren? Ook voor de cursisten hebben we in ons team aanspreekpunten. Want ook hun input is altijd een meerwaarde. Daarnaast laten we bedrijven die met opleidingsvragen zitten of nood hebben aan bepaalde opleidingen/profielen, ook niet in de kou staan.”

Klinkt goed, maar … wat doen jullie precies?

“Onze doelstelling? Nuttige en relevante opleidingen organiseren voor de ondernemingssector. Dat klinkt heel uitgebreid, en dat is het ook. Grote, middelgrote en kleine ondernemingen, zelfstandigen, schoolverlaters met zin voor ondernemerschap … allen kunnen ze bij ons terecht voor een aanbod op maat. Wij wapenen ze met kennis en ervaring zodat ze hun wensen en dromen kunnen realiseren.”

“Rik is onze teamleader. Daarnaast is hij ook ‘innovator’. Samen met docenten en andere partners speurt hij de markt af naar opportuniteiten die hij vertaalt naar nieuwe opleidingen. Tuur zorgt dat de planning van de docenten vorm krijgt en stemt verder met hen af. Nick zorgt voor de coördinatie en ontwikkeling van de opleidingen onder nxtpro. Katrien en Cindy staan in voor een vlotte trajectbegeleiding, zodra de opleiding van start gaat. Larissa is onze competentiecoach waar cursisten bij terecht kunnen, terwijl Sophie zorgt voor een gedegen begeleiding op de werkvloer. Ondernemerscoach Anniek staat cursisten dan weer bij die zelfstandig een zaak willen opstarten. Dit in het kader van Start me-Up (zie verder).”

We willen ons opleidingsaanbod voortdurend updaten zodat het perfect aansluit bij wat de ondernemerssector nodig heeft. Innovatief inspelen op nieuwe marktontwikkelingen.

“Anja en Lila van Jumpstarters zijn de buitenbeentjes in ons team, die werkzoekenden  begeleiden bij de opstart van een eigen zaak. Ze bieden een persoonlijke begeleiding om ondernemersideeën actief te verkennen en de haalbaarheid ervan in kaart te brengen op basis van een persoonlijk actieplan en ondernemersplan. Een groot deel van ons opleidingsaanbod sluit daar uiteraard op aan. En uit die wisselwerking ontstaat verrijking waarvan het hele team profiteert.”

Een plezant geoliede machine dus.

“Ja, maar eentje die nood heeft aan extra power. Als ondernemers zien we oplossingen. We willen zaken aanpakken, optimaliseren. We hebben enorm veel ideeën, straffe plannen én de goesting om ermee aan de slag te gaan.”

Enkele extra hersenen en handen zijn absoluut welkom.

Met welk van deze ideeën gingen jullie nu al aan de slag?

“Het betrekken van partners buiten de eigen organisatie. Zo vermijden we tunnelvisie en houden we voeling met de nieuwste inzichten en best practices. Zo hebben we nu met enkele hogescholen een erg interessante uitwisseling.”

“We staan die scholen bij met relevante opleidingen voor hun medewerkers, ontwikkelen samen nieuwe vormingen, gaan aan de slag met ‘duaal leren’, en schakelen elkaar in als klankbord om het opleidingsaanbod af te toetsen en te verfijnen.”

Is er een mooi voorbeeld, een activiteit waarin jullie werking duidelijk naar voor komt?

“Ons team is initiatiefnemer van ‘Start me Up’, een opleidingspakket dat ondernemers in spe klaarstoomt voor een vliegende start. De combinatie van persoonlijke coaching en het delen van kennis, vaardigheden en inzichten in groep zorgt ervoor dat cursisten uitgedaagd en gesteund wordt om goed voorbereid aan de slag te gaan. Competente experten brengen onmiskenbare skills bij, terwijl een ondernemerscoach cursisten niet alleen begeleidt maar ook fungeert als inspirerend klankbord bij de opstart van hun eigen zaak.”

Ondernemen is het DNA van Syntra. Het initiatief wordt in nauwe samenwerking met de andere teams uitgerold, maar wij nemen de lead. We organiseren, begeleiden, coachen en halen veel energie uit de resultaten.

 “Op kleinere schaal, doen we hetzelfde bij de ‘Ondernemerscafés’. Events waarin we experts uitnodigen om een aspect van ondernemen toe te lichten. Vol tips en tricks om ermee aan de slag te gaan, of het nog beter te doen. Met uiteraard achteraf netwerkingsmogelijkheden tijdens een gezellige receptie. Wie zich aangesproken voelt, is absoluut welkom!”

Rik

Nick

Anniek

Katrien

Cindy

Larissa

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht

7 juli 2022 Teams

Op de koffie bij: Team digitale leeroplossingen

In het kort:

Wie: Stefan Ost, Kristof Mory, Ann Vermaercke, Kaat Heene  
Doelstelling: De digitale transformatie vormgeven op vlak van leeroplossingen waarbij docenten en cursisten centraal staan 
Teamspreuk: Elk vuur start met een vonkje 
Ideale teamactiviteit: Een klein, gezellig rockfestival 

 

Het leven begint bij 40, zo zeggen ze toch. Wel, de zotte bende die zich voor dit interview verzamelde, was hiervan een toonvoorbeeld. Goedlachs, vol zelfrelativering en matuur. Hun professionele bezigheid? De digitale transitie op vlak van leeroplossingen van Syntra en nxtpro vormgeven. Que? Da’s toch meer een taak voor jongeren? Think again, my friend. 

‘Team digitale leeroplossingen’ wat moeten we hieronder verstaan?

“Wel, officieel heten we dus zo. Maar die naam klinkt wat saai. Terwijl ons team net sprankelt, bruist, plezier maakt, innoveert. We proberen een vonkje van onze passie voor digitaal leren over te brengen. Team Digipassie klinkt dus beter, past bij wat we doen. Maar daarmee hebben we je vraag wellicht nog niet beantwoord 😉.” 

 

“In het kort: ons team maakt digitaal leren toegankelijk en aantrekkelijk voor iedere cursist. Dit door het ontwikkelen van professionele, inspirerende e-learnings die didactisch goed onderbouwd zijn. We zijn vooral op zoek naar een weloverwogen mix tussen offline en online, het digitale moet het fysieke ondersteunen en versterken.” 

E-learnings, net zoals thuiswerken een kind van de coronapandemie?

“De vergelijking is prima, maar dus fout voor beide. Hoewel corona en de quarantaines absoluut een gigantische versneller waren, bestond thuiswerken al. En ook met e-learnings werd nog voor het virus al duchtig geëxperimenteerd. Corona was wél een soort schop onder de kont om de nieuwe, maar dus reeds bestaande onderwijsvormen te omarmen en grootschalig uit te rollen. Grootste pijnpunt – docenten overtuigen om ook gebruik te maken van het online leerplatform en de bijhorende functionaliteiten zoals virtual classrooms – smolt als sneeuw voor de zon. Het was online of niets.”  

“Eenmaal de eerste kinderziektes weggewerkt, zagen we met z’n allen de grote meerwaarde en het enorme potentieel. Cursisten zijn intussen gewend geraakt aan het idee dat niet al het leren op de campus hoeft plaats te vinden. Ze zien er de voordelen van in om bepaalde delen op eigen tempo te volgen, waar en wanneer ze willen. Maar ook docenten, directie,… iedereen is er intussen rotsvast van overtuigd dat blended leren de toekomt is. Leren in de traditionele leeromgeving en in de authentieke beroepsomgeving – waar Syntra ook bekend om staat – worden aangevuld en verrijkt met leren in de digitale leeromgeving. Docenten blijven van groot belang voor hun inhoudelijke bijdrage en expertise voor ons en om cursisten te coachen en meerwaarde te bieden naast het online aanbod. De trein is helemaal vertrokken.” 

“We zitten nog maar aan het begin van de digitale (r)evolutie en zullen de volgende jaren en decennia steeds nieuwe en innovatieve mogelijkheden  aanboren.  “

Wie zijn de gezichten achter het digi-dream-team?

“Stefan is de ‘founding father’. Dankzij zijn achtergrond in digitaal leren en animatie en zijn didactische en technische bagage werd hij aangeworven om het digitaal leren verder uit te bouwen en te onderzoeken. Het begon met pogingen om docenten gebruik te laten maken van het leerplatform en het experimenteren met de eerste e-modules. Hij bracht het team samen. De eerste die hij het bad in trok was Kristof, al lange tijd werkzaam bij Syntra en nxtpro. Hij zag het potentieel van e-learnings en stond te springen om ze verder uit te bouwen. Zijn frisse kijk kan soms vastgeroeste ideeën openbreken.” 

 

“Diezelfde onbevangenheid was er ook bij Ann, zij werkt bij Syntra Brussel maar maakt ook deel uit van dit Team digitale leeroplossingen. Als docent grafisch vormgever bij Syntra begaf zij zich op onbekend terrein. Maar voelde er zich snel als een vis in het water. Haar grafische kennis is een dankbare asset. Kaat had dan weer niets met Syntra te maken. Zij kende Stefan uit haar vorige job. Toen ze de vacature voor zijn team zag, twijfelde ze geen moment. En toen Stefan haar sollicitatie binnen zag lopen, wist hij dat hij niet verder hoefde te zoeken. Dankzij haar opleiding als communicatiewetenschapper en haar ervaring als e-learning ontwikkelaar voorziet Kaat nieuwe opleidingen van interessante content gecombineerd met interactieve elementen en oefeningen.” 

Ieder heeft zijn rol dus?

“Ja en neen. Omdat we zo nauw samenwerken heerst er intussen een erg goede verstandhouding, waardoor we zowel complementair als elkaars back-up zijn. Precies dat is de absolute sterkte van ons team. Samen ontwikkelen we didactisch materiaal dat aanspreekt, goesting opwekt om ermee aan de slag te gaan. Af en toe is er ruimte om te experimenteren met nieuwe tools: VR, AR, games en zoveel meer. Maar ook met eenvoudige middelen kan je mooie en goede leeractiviteiten maken.” 

 

We willen geen half werk leveren. Een offline cursus gewoon met een online sausje overgieten is niet onze betrachting. Het moet doordacht, grafisch aantrekkelijk, technisch flitsend, een intrigerende storytelling bevatten én didactisch sterk zijn. 

Elkaar voortdurend pushen om beter te doen, zorgt dat niet voor spanningen?

“Bij ons niet. We geven steeds opbouwende kritiek. En die wordt geaccepteerd, zelfs geapprecieerd. Fouten mogen gemaakt worden, want daaruit kan je leren. Je kan jezelf in onze groep kwetsbaar opstellen en het is erg comfortabel om te weten dat daar goed mee zal worden omgesprongen.” 

 

Ook naast het werk hangen we aan elkaar. We behoren tot (ongeveer) dezelfde generatie, lachen om dezelfde absurde grappen, luisteren naar dezelfde goede muziek.

Wat is het volgende dat jullie van de bucket list willen afvinken?

“Eén ding dat we opgestoken hebben uit de voorstelling van het marketingteam is dat we vanaf nu ook halfjaarlijks zullen samenkomen. Misschien niet in een koffiebar, maar eerder in een bruine kroeg. Om daar dan de zotste brainstorm ooit te organiseren. Voor ons de gedroomde manier om even te ontkoppelen, stil te staan bij wat we gerealiseerd hebben en te bekijken hoe het beter of anders kan, opnieuw in functie van de docent en de cursist.” 

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht

19 april 2022 Teams

Op de koffie bij: Team marketing Syntra & nxtpro

In het kort:

Wie: Joëlle Heirbaut, Jilke Ramon & Celine Carpentier
Doelstelling: Een fris imago creëren voor zowel Syntra Midden-Vlaanderen als nxtpro, zeer toegankelijk voor de cursist
Teamspreuk: ‘If you can laugh together, you can work together’ – Robert Orben
Ideale teamactiviteit: Cinnamon rolls verorberen in een gezellige koffiebar (én veel lachen)

Hands-on. Proactief. Creatief. Allemaal sleutelbegrippen die perfect passen bij het nieuwe marketingteam van Syntra en nxtpro dat bestaat uit drie dames. Gedreven powervrouwen die vooral positiviteit uitstralen en samen veel plezier maken bij het uitoefenen van hun job. We stellen ze graag aan jullie voor…

Twee keer per jaar vinden we het team in een gezellige koffiebar in Gent. Toeval?

Jilke: “Helemaal niet! We starten altijd met de kick-off van ons jaarplan. Een dag die steeds helemaal in het teken staat van hoe we onze eigen organisatie, onze eigen werking de volgende maanden willen zien evolueren. We gaan daarbij bewust op locatie. Zodat we letterlijk vanop een afstand het grotere plaatje zien. En vanuit dat vogelperspectief nieuwe ideeën, tools en campagnes kunnen bedenken.”

Joëlle: “Deze teammeetings bruisen telkens weer van energie. Zorgen voor een stroom van inspiratie, motivatie. Tijdens deze pure brainstorm zoeken we samen naar opportuniteiten en marketingacties die onze onderneming én onze klanten ten goede komen. Elk voorstel bekijken we daarbij steeds zonder belemmeringen, zonder beperkingen. Een half jaar later komen we opnieuw samen om alles te evalueren, waar nodig bij te sturen en te verrijken met nieuwe ideeën en impulsen.”

Het typeert het functioneren van ons team. We blijven niet bij de pakken zitten, maar zijn ‘doeners’.

Celine: “We zijn een enthousiast en positief ingesteld team. We versterken elkaar, liften elkaar op. Voortdurend toetsen we samen af hoe we iets kunnen aanpakken. Daarbij zorgen we steeds voor opbouwende, constructieve feedback die iets toevoegt. En net die extra surplus zorgt ervoor dat een idee nog sterker wordt.”

Een geoliede machine dus. Resultaat van een jarenlange samenwerking?

Joëlle: “Neen, al horen we dit niet voor het eerst. Onlangs verbaasde één van onze stagiaires er zich ook over. “Ik dacht dat jullie al megalang een team waren, jullie zijn zo hard op elkaar ingespeeld!”, zei ze. Terwijl we elkaar nog maar enkele maanden kennen.”

Wat is de ambitie?

Jilke: “Onze doelstelling? Het versterken van onze merken. Syntra moet bekend staan als dé plek om kennis en vaardigheden te verwerven waardoor je in staat bent een volwaardig beroep uit te oefenen. We willen het merk een jong, fris en speels imago aanmeten. Waar ‘schwung’ in zit. Syntra moet synoniem staan als het opleidingscentrum dat leidt naar innovatief en duurzaam ondernemerschap.”

Celine: “Ook nxtpro willen we als jong merk verder helpen evolueren. Ook dit mag niet te zakelijk of te corporate; het merk moet een leuke vibe hebben. Gepercipieerd worden als de ideale, toegankelijke partner in verdere opleidingen. Nxtpro leidt je op bij die ‘the next step’ in je carrière. Via interessante bijscholingen kan je er jouw kennis en vaardigheden aanscherpen of verbreden.”

“Onlangs zorgden we voor een nieuw brandingsjasje met onder meer een fris logo en de nieuwe baseline ‘professioneel op koers’. Een mooie demarrage die het merk klaarstoomt voor de toekomst. Nxtpro blijft daarbij even professioneel als voordien. Nog beter inspelend op de behoeftes van kmo’s en professionals met een stevige portie ambitie.”

Joëlle: “Centraal in al onze ideeën, campagnes en marketingacties staat ‘customer centricity’. Steeds vragen we ons af: wat kunnen we nu al doen om de ervaring van de klant beter te maken? In functie daarvan bekijken we steeds wat nodig is. En wat niet.”

Welke marketingdoelstellingen kunnen jullie nu al afvinken?

Jilke: “In korte tijd realiseerden we al heel wat. Het startschot was het ontwikkelen van een doordachte marketingstrategie: waar willen we naar toe? Wie neemt welke rol op? Eenmaal dit op punt stond, gingen we concreet aan de slag.”

Joëlle: “Onze website(s) werd compleet vernieuwd. Gebruiksvriendelijker, intuïtiever en aantrekkelijker gemaakt. De vorige website was een complex, statisch doolhof.  Op de nieuwe website vind je steeds de juiste informatie en je krijgt een duidelijk overzicht van ons opleidingsaanbod. Kortom een aantrekkelijke, interactieve, intuïtieve website waar bezoekers zich onmiddellijk thuis voelen. Vanaf de syntra-mvl.be website, kan je nu ook gemakkelijker naar die van nxtpro navigeren.”

Celine: “In het kader van de site verfijnden we meteen ons opleidingsaanbod. We willen de vinger aan de pols houden en datgene aanbieden dat de opleidingsmarkt nodig heeft.”

Wat staat er binnenkort op stapel?

Jilke: “Brochures, leaflets, magazines en andere gedrukte communicatietools worden herbekeken. Gedrukte media zijn meestal maar voor een beperkte tijd relevant. En nadien kan je niet meer ingrijpen in wat er staat. We willen daarom evolueren naar media met doordachte content die minder tijdsgebonden zijn. Die lezers –via QR-codes bijvoorbeeld –doorverwijst naar informatie en inspiratie op onze website. Op die manier kunnen ze voor een veel langere periode gebruikt worden, wat dan weer past in ons streven naar meer duurzaam ondernemen.”

Joëlle: “Wat die content betreft… Veel meer nog dan vroeger zetten we in op ‘storytelling’. Online en offline. Succesverhalen van cursisten, docenten die inspireren… Zowel in geschreven tekst als op video’s.”

Celine: “Ook werken we meer en dichter samen met Syntra Brussel, zowel de directie als de marketing overlegt op regelmatige basis. Bepaalde opleidingsbrochures alsook campagnes publiceren/beslissen we samen. We hebben dan ook een goed contact met onze Syntra Brussel collega Katja Hemmeryckx.”

Zijn er ook events gepland? Speciale data?

Jilke: “7 mei is alvast een datum om naar uit te kijken Dan organiseren we een heuse ‘beleefdag’. De infodag van weleer zit in een heel nieuw kleedje. Er komen workshops, proeverijen, demonstraties en zoveel meer. We willen alles uit de kast halen. En iedereen is welkom! Neem zeker een kijkje op: https://syntra-mvl.be/nl/nieuws/inspirerende-infodag-op-7-mei. Tot dan!

#professioneelopkoers #beleefsyntramvl

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht