Een opleidingsplan op maat van je werknemers? Wij denken met je mee

Archive.php

5 april 2023 Opleidingen

Een opleidingsplan op maat van je werknemers? Wij denken met je mee

Een opleidingsplan? Wij denken met je mee...

Sinds kort moet elke onderneming met minstens 20 medewerkers elk jaar een opleidingsplan voorleggen. Ben jij HR-verantwoordelijke en heb je vragen over deze nieuwe wetgeving? We nodigen je graag uit op onze focusgroep om daarover van gedachten te wisselen met collega’s.

Je bedrijf groeit samen met je werknemers

Levenslang leren is een belangrijke pijler van de Arbeidsdeal, een pakket van maatregelen waarmee de overheid de arbeidsmarkt wil moderniseren. Dit jaar heeft elke werknemer recht op 4 opleidingsdagen. Vanaf volgend jaar zijn dat er 5 per jaar.

De nieuwe opleidingsregels hebben tal van voordelen voor je bedrijf. Met een opleidingsplan op maat kan je het talent in je organisatie laten groeien, krijg je een goed overzicht van de aanwezige competenties en een plan van aanpak om deze te versterken.

Investeren in de opleiding van je medewerkers verhoogt de concurrentiekracht van je onderneming. Veel bedrijven stellen vast dat het ook zorgt voor meer tevreden medewerkers die langer aan boord blijven en dat het een positieve invloed heeft op de bedrijfscultuur.

Extra werk voor HR-afdeling

Daarnaast heeft de Arbeidsdeal ook een flinke impact op de werking van kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties. HR-verantwoordelijken krijgen er een pak taken bij. Hoe bepaal je het aanbod in je onderneming? Hoe maak je een opleidingsplan op maat van elke werknemer? Waar vind je de tijd om dat alles te plannen en erover rapporteren?

Hoe pas je die opleidingen in het goed gevulde takenpakket van elke medewerker? Heeft jouw organisatie al de juiste formule gevonden waarbij de productiviteit en rendabiliteit niet lijden onder de nieuwe opleidingsverplichtingen? Of zoek je een partner die je daarbij een handje kan helpen?

Nxtpro als jouw opleidingspartner

Hulp nodig om een boeiende opleidingsmix samen te stellen op maat voor je bedrijf? Kies uit ons uitgebreide, kwaliteitsvolle aanbod van praktijkgerichte opleidingen of vraag een opleiding op maat aan waarin je zelf het onderwerp en de specifieke invulling ervan bepaalt.

 Nxtpro gaat verder: we ondersteunen kmo’s ook in hun strategische evolutie en we helpen HR-afdelingen om deze opleidingsverplichtingen te gebruiken als een kans om de competitiviteit van de onderneming te verhogen.

Wij adviseren je graag over een opleidingsplan. Samen bekijken we hoe we de HR van je organisatie kunnen ontzorgen. Op basis van de noden en uitdagingen in je bedrijf, brengen we je in contact met de juiste opleidingsexpert van nxtpro.

Wissel ervaringen uit in onze focusgroep

Ook wij blijven graag bijleren: als opleidingsexperten weten we hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van ons vakgebied. Daarom organiseerden we onlangs een focusgesprek met vertegenwoordigers uit kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties.

We onderzochten de impact van de Arbeidsdeal op bedrijven en op de HR-afdeling in het bijzonder. Het werd een boeiend gesprek waarin ondernemingen leerden van elkaar. En wij ontdekten er hoe we hen daarin het beste kunnen ondersteunen. 

Ben jij HR-verantwoordelijke en bots je op drempels en hefbomen bij het invoeren van opleidingsplannen en het opleidingsrecht? Je staat daarin niet alleen. We willen je graag de kans bieden om hierrond van gedachten te wisselen. We nodigen je daarom graag uit op een volgende focusgroep! Schrijf je via de knop hieronder in of stuur een mailtje naar nico.nieuwborg@nxtpro.be.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht

30 september 2022 Opleidingen

Opleidingen: waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Via talrijke initiatieven stimuleert de overheid levenslang leren. Vorige week nog zette het parlement het licht op groen voor de Arbeidsdeal. Eén van de belangrijkste pijlers? Opleiding. Wat betekent dit concreet voor jou als werkgever? En met welke andere maatregelen moet je rekening houden?

1. Individueel opleidingsrecht

In ondernemingen die 10 of meer werknemers tewerkstellen, wordt voor elke werknemer een individueel opleidingsrecht ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 bestaat het individuele opleidingsrecht uit 5 opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse werknemer. In 2023 bestaat het individuele opleidingsrecht uit 4 opleidingsdagen per jaar.*

Voor werknemers die deeltijds werken en/of van wie de arbeidsovereenkomst niet het volledige kalenderjaar dekt, wordt het aantal opleidingsdagen verhoudingsgewijs berekend.

Enkele aandachtspunten:

 • Het opleidingsrecht wordt vastgelegd via een sectorale cao, via een individueel opleidingsrekening of via de vaststelling en toekenning van een opleidingskrediet.

 • Je bent verplicht je werknemers op de hoogte te brengen over hun (resterend saldo) opleidingskrediet.

 • Opleidingsdagen die niet werden opgebruikt, worden overgedragen naar het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2024 moet de werknemer aan het einde van elke periode van 5 jaar, gemiddeld minstens 5 dagen opleiding per jaar hebben gevolgd.**

 • De opleidingen kunnen bijgewoond worden tijdens de normale werkuren of buiten de normale werkuren van de werknemer. Wanneer de opleiding buiten de normale werkuren valt, geeft dit recht op betaling van het normale loon, maar niet op overloon.

 • Bij een ontslag door de werkgever heeft de werknemer het recht om het gecumuleerde opleidingskrediet op te nemen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wordt de opzeggingstermijn deels of volledig vervangen door een opzeggingsvergoeding? Dan geldt het openstaande opleidingskrediet als een voordeel verworven op basis van de overeenkomst.

* In afwijking hiervan, moeten werkgevers die tussen de 10 en 20 werknemers tewerkstellen een individueel opleidingsrecht van minsten 1 dag per voltijdse werknemer garanderen. Ondernemingen die minder dan 10 werknemers in dienst hebben, hoeven geen rekening te houden met deze wettelijke verplichting.
** Voor ondernemingen die tussen de 10 en 20 werknemers tewerkstellen is dit gemiddeld minstens 1 dag per jaar.

2. Jaarlijks opleidingsplan

Naast het toekennen van een individueel opleidingsrecht, moeten werkgevers uit de privésector ook een jaarlijks opleidingsplan maken als zij 20 of meer werknemers in dienst hebben. Dit in tegenstelling tot het individueel opleidingsrecht, dat ook geldt voor organisaties met minstens 10 werknemers.

Bij het opstellen van een jaarlijks opleidingsplan, moet je als werkgever rekening houden met volgende praktische zaken:

 • Sociaal overleg: het opleidingsplan moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging (of bij gebrek hieraan: aan de werknemers).

 • Informatieplicht: jaarlijks, voor 31 maart, moet je het opleidingsplan aan je werknemers bezorgen. Het plan bevat een overzicht van de opleidingen die aan bod kunnen komen en de doelgroepen waarvoor de verschillende opleidingen bestemd zijn.

 • Formele en informele opleidingen: het plan moet een mix van formele en informele bevatten. Bovendien moet de wijze waarop de opleidingen bijdragen aan de investeringen in het individuele opleidingsrecht, toegelicht worden.

 • Aandacht voor risicogroepen: de Arbeidsdeal vraagt bijzondere aandacht voor risicogroepen, waaronder 50-plussers, mensen met een beperking en werknemers die een knelpuntberoep uitvoeren.

 • De sectoren kunnen met een cao de minimale voorwaarden vaststellen die een opleidingsplan moet bevatten voor de werkgevers die onder dat toepassingsgebied vallen.

 • Duurtijd van het plan: het verplichte opleidingsplan kent een minimale duurtijd van één jaar. 

Deze regeling trad in werking op 1 september 2022. Concreet betekent dit dat een eerste opleidingsplan op 15 maart 2023 klaar moet zijn voor bespreking.

Opleidingsplan maken? Gebruik dit stappenplan

3. Opleidingsverlof: verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

Los van de Arbeidsdeal, kunnen werknemers nog steeds terugvallen op het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) voor het volgen van een opleiding. Het VOV biedt medewerkers – die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector – de mogelijkheid om zich bij te scholen en hiervoor afwezig te zijn van het werk met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt de opgenomen uren aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.

In het schooljaar van 2021-2022 werd tijdelijk het gemeenschappelijk initiatiefrecht voor het Vlaams opleidingsverlof in het leven geroepen, waarbij zowel werknemer als werkgever een opleiding kunnen voorstellen. Met dit recht kan je als organisatie jouw werknemer een opleiding laten volgen, die zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Een medewerker die zowel een opleiding volgt op eigen initiatief, als een opleiding die door de werkgever werd voorgesteld, verdubbelt zijn recht op het Vlaams Opleidingsverlof tot maximaal 250 uur. De Vlaamse regering heeft beslist om deze maatregel met 1 jaar te verlengen waardoor deze ook in het schooljaar 2022-2023 van toepassing zal zijn.

Meer info over de aanvraagprocedure en terugbetaling vind je hier.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht