Cerga propaangasinstallateur

Hier staat de norm NBN D51-006 'Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op werkdruk van maximum 5 Bar en plaatsing van de verbruikstoestellen - algemene bepalingen' centraal.

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)
Aalst 21/02/2024 12:43 € 140