Cerga basisopleiding: Normen en veiligheidseisen voor huishoudelijke gasinstallaties

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

In deze cursus primeren de veiligheid en de deskundigheid van de installateur. Je vertrekt van de bestaande reglementeringen, de fysische grootheden en de gaswetten. Je leert binneninstallaties berekenen en analyseren, zelfs tot cv-ketels met een vermogen kleiner dan 70 kW (NBN B61-002). De verbranding en werkingsprincipes van verschillende toestellen, de verluchting en beluchting van stookplaatsen en de afvoer van rookgassen sluiten het rijtje.

 

 

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)
Aalst 19/09/2023 05:01 € 575
Aalst 18/09/2023 05:01 € 575
Aalst 20/10/2023 05:01 € 575
Aalst 05/02/2024 05:01 € 575
Aalst 06/02/2024 05:01 € 575
Aalst 05/02/2024 05:01 € 575
Aalst 18/09/2023 05:01 € 575