Excel Power Query

Power Query is een ETL-tool. ETL is de afkorting voor Extract, Transform and Load. Dat betekent:

  • het ophalen van een tabel uit tekst- en Excelbestanden, of andere databasebestanden,
  • het transformeren en aanpassen van die tabel
  • het opladen van die tabel in Excel of PowerBi

Powerquery bewaart alle stappen en zo automatiseer je veel herhalende handelingen. We bekijken hoe Power Query werkt. Dit zowel in de toepassing van Excel als PowerBi.
In beide omgevingen werkt Power Query op dezelfde manier, maar we illustreren het in beide. Zo kun je overal aan de slag ermee. We overlopen alle topics, maar werken dan ook een aantal cases uit als oefeningen.

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)
Gent 16/11/2023 04:54 € 340