Automatisering met Logo8! voor CV installateurs: uittesten en valideren van een regeling voor een hybride CV-systeem

De energietransitie heeft een grote impact.  1 van de oplossingen is installaties connecteren met elkaar zodat energie efficiënter kan geproduceerd, gebruikt en beheerd kan worden.

Voorafgaand aan de vrijgave van je regeling moet er een validatieprotocol opgesteld worden. Dit is gebaseerd op het pakket van eisen dat in de ontwerpfase is opgesteld. Maar de validatie houdt ook alle aspecten in van de risicoanalyse. Om een goed validatieprotocol op te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat bekend is hoe er met de regeling gewerkt gaat worden, zodat ook met de juiste configuratie getest kan worden. De de LOGO!Soft Comfort software laat toe om het door de ontwerper opgestelde protocol te simuleren. De sturing van de verwarmingsbronnen kan dan gedocumenteerd worden in alle verschillende testfases.

Deze module is onderdeel van een traject bestaande uit onderstaande modules:

  • Ontwerp en bouw een regeling voor hybride Cv-systemen (4 dagen)
  • Tuning van een PI-regeling (1 dag)
  • Afstandsbesturing van een regeling voor hybride CV-systemen (3 dagen)
  • Uittesten, valideren van een regeling voor hybride Cv-systemen (1 dag)

 

 

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)