Leidinggeven aan zelfsturende teams

Hoe ga je om met een generatie van nieuwe werkkrachten die minder waarde hecht aan macht en hiërarchie, maar wel meer aan zelfontplooiing en de zinvolheid van het werk die ze uitvoeren? Hoe ga je als leidinggevende aan de slag om tegemoet te komen aan deze nieuwe realiteit en tegelijk de verwachte bedrijfsresultaten te garanderen?
Het vinden van de juiste antwoorden vraagt een reflectie van eigen vaardigheden. Het is mogelijk dat je van nature aanvoelt dat je zaken anders moet aanpakken, maar je weet niet precies hoe. Wij helpen je hiermee graag verder.
In deze tweedaagse opleiding maken we kennis met nieuwe werkbare organisatiemodellen en de vereiste vaardigheden die daarmee gepaard gaan. Er wordt concreet kennis gemaakt met 'eigenaarschap' en 'zelforganisatie' op maat van jouw team, afdeling of organisatie.

Waar en wanneer?

Locatie Startdatum Tijdstip les Prijs (Excl. BTW)