21 december 2022

Opleidingen: wat verandert er vanaf 2023?

Opleidingen: wat verandert er vanaf 2023?

Traditioneel betekent een nieuw jaar een heleboel wijzigingen, ook op vlak van opleidingen. Ben je hr-medewerker, werkgever of ondernemer? Houd in 2023 rekening met deze veranderingen.

1. Nieuwe opleidingsverplichtingen 

De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsmaatregelen: het jaarlijks opleidingsplan en individueel opleidingsrecht:

Jaarlijks opleidingsplan: deadline 31 maart 2023

Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten vanaf 2023 elk jaar, telkens vóór 31 maart, een opleidingsplan voorleggen aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Dit plan bevat o.a. de aangeboden opleidingen en de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. 

Ingang individueel opleidingsrecht 

Heb je minstens 20 werknemers in dienst, dan moet je voor elke (voltijdse) werknemer ook voorzien in een individueel opleidingsrecht, nl. 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024. Zowel formele als informele opleidingen tellen mee.

Heb je minder dan 20 werknemers, maar meer dan 10 werknemers in dienst? Dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar.  

2. Toepassingsgebied kmo-portefeuille wordt beperkt 

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige maatregel voor ondernemers die een opleiding willen volgen of advies willen aankopen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Het maximale steunplafond per jaar bedraagt 7.500 euro. 

In 2023 wordt het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s. Concreet betekent dit dat ondernemers alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun kunnen krijgen via de kmo-portefeuille. 

Wil je nog gebruikmaken van het huidige regime? Dan kan, als je subsidieaanvraag in 2022 ingediend wordt. 

3. Hoger loonplafond Vlaams opleidingsverlof 

Via het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens de werkuren een erkende opleiding volgen met behoud van loon – en dit tot een bepaald maximum. Voor schooljaar 2022-2023 werd dit maximum vastgelegd op 3.170 euro. Door de torenhoge inflatie zal het loonplafond van 1 januari tot en met 31 augustus 2023 verhoogd worden tot 3.364 euro.

Een doortastende leercultuur, dé inzet voor 2023

Wijzigingen of géén wijzigingen: beschouw het nieuwe jaar als een nieuwe bladzijde vol mogelijkheden, ook op vlak van learning en development. Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden staan vandaag bij elke werknemer hoog op de agenda. Bedrijven die inzetten op een leercultuur, hebben daarom een stevige voorsprong in de war for talent. En zijn beter gewapend tegen onvoorziene en toekomstige uitdagingen. 

Ontdek het voorjaarsaanbod van nxtpro

In januari, februari en/of maart 2023 een professionele opleiding volgen? Bij nxtpro starten meer dan 100 verschillende cursussen, bedrijfstrainingen en bijscholingen. Bekijk het volledige aanbod.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht