Asbestverwijdering eenvoudige handelingen: daken

Onderzoek toont aan dat de asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen sterk verweerd zijn. Sterker nog, die verwering neemt alleen maar toe. Door een jarenlange blootstelling aan vorst en neerslag komen […]

Get Tickets €200,00 110 tickets left

Vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie (inclusief praktijk)

OVAM zoekt erkende asbestdeskundigen! Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd vóór 2001. Dat asbestattest is een niet-destructieve inventaris van asbest aanwezig in het gebouw. […]

Verplichte asbestinventarisatie met praktijkgedeelte

OVAM zoekt erkende asbestdeskundigen!nxtpro werkt samen met Certipro als certificatie-instelling. Vanaf 23 november 2022 wordt het asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd vóór 2001. Dat asbestattest is een […]

Permanente vorming asbestdeskundige inventarisatie 2023

Jaarlijks verplichte bijscholing 2023 - volgens de richtlijnen van OVAM (exclusief voor ADI's die aangesloten zijn bij Certipro) Ben je een persoonsgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie én aangesloten bij de certificatie-instelling Certipro?  Bij nxtpro […]

Get Tickets €400,00 5 tickets left