ADR bijscholing tank (Cat. I en II)

Na het volgen van de 'initiële basisopleiding tankvervoer' en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur 5 jaar over een ADR-attest tankvervoer (Cat I & II). Wil men na […]

ADR basiscursus Colli- en Tanktransport (Cat. I & II)

Het ADR is een Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De opleiding ADR basiscursus Colli- en Tankvervoer richt zich tot chauffeurs die gevaarlijke goederen in grote […]

ADR bijscholing Colli (Cat. I)

De chauffeur van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, die niet vallen onder de vrijstelling ADR, dient in het bezit te zijn van een geldig ADR-attest. Dit ongeacht de maximum […]