3 juli 2022 Bijscholingen en specialisaties

Op je vastgoedmakelaar kan je bouwen

Na de laatste Covid-golf ontplofte de vastgoedmarkt. Appartementen, rijwoningen, villa’s,… Allen gingen ze als warme broodjes over de toonbank. Het waren gekke tijden. Nu is de markt wat aan het afkoelen. En al blijven de prijzen hoog, het is niet meer het enige criterium voor een aankoopbeslissing. Dus is het opnieuw aan vastgoedmakelaars om als vanouds met correcte info en gedegen advies kopers en verkopers bij te staan.

Hoe zeker zijn we van die adviezen? Waar haalt de makelaar zijn kennis vandaag?

Marianne Vandemoere, vastgoedmakelaar en nxtpro-docente: “Elke vastgoedmakelaar is verplicht om jaarlijks relevante vormingen te volgen. Zeker in onze snel veranderende maatschappij is dit een enorme troef. Zo beschikken ze over de juiste kennis van zaken om hun klanten te begeleiden bij het maken van de juiste levensbeslissingen.” 

 

Door de verplichting om zich continu bij te scholen, streeft de sector naar kwaliteit in de noodzakelijke vaardigheden om een hoogstaande dienstverlening te bieden.

Wat wordt precies onder ‘relevante’ opleidingen verstaan?

Cindy De Kerf, verantwoordelijke planning sector Bouw van Syntra Midden-Vlaanderen: “Wie titularis is op het tableau van vastgoedmakelaar, moet jaarlijks gemiddeld 10 uur permanente vorming volgen. Syntra Midden-Vlaanderen en nxtpro zijn daarbij door het Belgisch Instituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkend als opleidingsverstrekker.” 

“Makelaars zijn vrij in het kiezen van de vormingen die ze wensen te volgen. Er moet enkel een duidelijke link zijn met de beroepsactiviteiten. Toch is er een onderscheid tussen erkende en niet-erkende vormingen. De vormingen erkend door BIV tellen per definitie mee. Maar ook veel andere, niet vooraf erkende vormingen zijn dus relevant.”  

Enkele voorbeelden?

Cindy De Kerf: “Fotografie voor de vastgoedmakelaarSchattingenBarsten en scheuren in woningen en gebouwenSociale mediamarketing voor de vastgoedmakelaarPlaatsbeschrijvingVentilatieverslaggeverpermanente vormingen voor de energiedeskundige… Ons aanbod is gevarieerd. In nauw overleg met de docenten worden ook steeds nieuwe onderwerpen uitgewerkt die dieper ingaan op wat er speelt in de markt.”  

“Onze docenten komen trouwens niet alleen uit de vastgoedmarkt zelf. Het zijn stuk voor stuk specialisten, vakmensen die hun materie door en door kennen. En hun vormingen aanbieden op maat van de vastgoedmakelaar én zijn potentiële klanten. Daarbij trachten we ook steeds meer te focussen op praktijkgerichte oefeningen.” 

Marianne Vandemoere: “Klopt volledig. In de vorming die ik geef nl. ‘Schattingen’ leren vastgoedmakelaars een juiste waardebepaling te maken voor verschillende soorten vastgoed. Ze ontdekken er de geijkte methode, hoe ze prijsschommelingen voor hun regio op de voet volgen en hoe ze dit alles in een helder en gestaafd verslag gieten. Net hetzelfde bij de cursus ‘Plaatsbeschrijving’. Daar zien ze hoe je dit duidelijk, correct én volgens de letter van de wet opmaakt.”

Zowel bij Syntra als nxtpro vinden makelaars alle puzzelstukken om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen in tal van relevante domeinen.

“Afhankelijk van de topics zijn de lessen online of klassikaal. Fotografie bijvoorbeeld is uiteraard best face to face. Maar steeds meer cursussen worden online aangeboden. Cursisten vinden dit makkelijker, sparen tijd uit, doen dit op hun eigen ritme, vinden het ook duurzamer. We merken trouwens steeds meer ‘online vertrouwdheid’, de interactie met docent en andere cursisten stijgt zienderogen.”  

Welke nieuwigheden liggen er in ’t verschiet?

Cindy De Kerf: “Heel binnenkort lanceren we de opleiding ‘Verwarming voor de vastgoedmakelaar’. Het energie-aanbod is vandaag immers een hot topic en gedegen advies over de mogelijkheden en alternatieven is voor veel kopers en huurders erg nuttige informatie waar ze vrijwel onmiddellijk mee aan de slag kunnen.” 

 

“Nieuws heet van de naald is trouwens dat er vanaf 23 november 2022 bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd moet worden aan de koper. Om je als vastgoedmakelaar hierop voor te bereiden, kan je vanaf juni bij Syntra de vooropleiding Asbestdeskundige volgen. Ideaal voor kandidaat asbestdeskundigen die niet over de nodige voorkennis beschikken. Deze opleiding zal wellicht erkend worden door het BIV. Cursisten kunnen daarbij kiezen uit twee lesvormen. Ofwel de klassikale vorming van 16u, ofwel het e-leerpakket van 12u met klassikaal terugkoppelingsmoment van 4u.” 

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht