8 januari 2022 Bijscholingen en specialisaties

Follow the leader! Which leader?

Leidinggeven is vandaag helemaal anders dan pakweg tien jaar geleden. Met de recente gebeurtenissen, denk aan de lockdown en thuiswerk, werd (en wordt) leiderschap onder druk gezet. Leidinggeven en coaching moeten heruitgevonden worden. Medewerkers, ooit nog ondergeschikten genoemd, zijn partners in business geworden. Deze verwachting was er reeds vroeger. Alleen was de noodzaak er (nog) niet helemaal. Dit hoeft niet noodzakelijk een bedreiging te zijn. Het kan evengoed een katalysator worden voor een hechtere samenwerking, meer ownership en een sterkere loyaliteit. De keuze ligt in handen van de leidinggevenden.

Leidinggeven, een vak apart

Deze evolutie zet een enorme druk op leidinggevenden. De machtspositie die ze vroeger dachten te hebben, staat nu volledig op de helling. Het is aan hen om mee te evolueren. Zich aan deze nieuwe situatie aan te passen. Maar hoe doen ze dat het best? Welke skills moeten ze ontwikkelen en/of bijschaven? 

Dienend leiderschap

“Als leider word je afgerekend op resultaten. Vanuit een oprecht verantwoordelijkheidsgevoel hebben leidinggevenden de neiging alles naar zich toe te trekken. We willen overal bij betrokken zijn, willen op de hoogte zijn, willen zelf de beslissingen nemen en sturen bij op basis van eigen ervaring en kennis. Soms is dit noodzakelijk, vaak overbodig en belemmerend voor de groei en motivatie van medewerkers. Belangrijk is om medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid te geven. Dan stijgen ze boven zichzelf uit en komen de resultaten vanzelf. Dit is de echte betekenis van mensen ‘waarde’-eren”, verduidelijken Franky Van Hoecke en Stijn Van Peteghem. Als leider stel je je dienend op.“

Je denkt best ook bewust na over welke manier van leidinggeven het beste past bij jezelf, jouw team en je organisatie. Heb je veel nieuwe medewerkers? Focus op hoe ze de taken best kunnen uitvoeren. Veel ervaren krachten? Geef vrijheid en vraag verantwoordelijkheid. Werknemers presteren best in een omgeving waar hun input op prijs wordt gesteld en hun talenten worden benut.” 

Oog voor ontwikkeling

“Heb oog voor de ontwikkeling van individuen en teams. Persoonlijke groei zorgt voor organisatiegroei én motiveert. Bied medewerkers de kans om te groeien: leren van elkaar, volgen van opleidingen, voorzie coaching. Zet mensen in naargelang hun kwaliteiten en interesses. En durf ook los te laten. 

Verbindende communicatie

Alles draait rond communicatie. Geen communicatie die gericht is op overtuigen en argumenteren. Wel inspanningen om de ander te begrijpen en samen tot een geaccepteerd verhaal te komen. Zo ontstaat engagement!

Goed luisteren is daarbij een cruciaal onderdeel. Enkel zo kom je erachter wat medewerkers belangrijk vinden en wat er speelt in je team(s). Zijn er irritaties tussen medewerkers die kunnen uitmonden in een conflict? Is er een medewerker wiens productiviteit is gedaald en weet je niet precies waarom? Wie goed luistert, achterhaalt sneller wat er schort. Vraag door. Je bent stukken effectiever wanneer je situaties eerst uitdiept vooraleer je acties onderneemt. Die minder productieve medewerker bijvoorbeeld zou wel eens kunnen te kampen hebben met familiale of financiële problemen in plaats van die vooronderstelling van luiheid of onbekwaamheid. 

Luisteren is de start van elke onderhandeling. Enkel door je volle aandacht te geven, kan je verzuchtingen maximaal begrijpen. Erken ook altijd het probleem, zo is er een vruchtbare grond om te groeien naar een oplossing, consensus, compromis waarin beide partijen zich vinden.

Voorbeeldfunctie
Dat alles betekent niet dat je als leidinggevende jezelf moet wegcijferen. Het is van belang dat leiders de regie nemen. Een duidelijke visie uitdragen. Zo scheppen ze duidelijkheid en focus, en die zijn dan weer nodig om resultaten te realiseren en prestaties te verbeteren.”

Van leiders wordt ook verwacht dat ze integer zijn en morele waarden uitdragen. Dat impliceert meteen dat ze verplichtingen en beloften nakomen. En daar waar nodig klaarstaan voor hun medewerkers.

Leidinggeven kun je leren

Leiderschap gaat om congruent en integer zijn. Werken vanuit een langetermijnvisie, uitgaan van duurzame relaties, vertrouwen geven, helder en transparant communiceren, openstaan voor feedback, verantwoordelijkheid geven en een omgeving creëren waar medewerkers mogen leren en fouten maken. Een hele boterham dus. En nergens een afstudeerrichting te bekennen waar je je diploma als leider kan behalen.

Goed leiderschap heeft een niet te onderschatten impact op je onderneming. Gelukkig zijn er tal van inspirerende lezingen, (online) trainingen, opleidingen,… waarin je jezelf kan bekwamen en de nodige leadership skills kan aanleren en verder verfijnen. 

Nxtpro plaatst z’n focus dan ook op de leiders van morgen. Met de opleiding ‘Van collega naar leidinggevende’ laten we je proeven van de gewenste vaardigheden die van een leidinggevende wordt verwacht. Die vaardigheden worden in de opleiding ‘Leidinggeven, een vak apart’ intenser en vanuit jouw context uitgediept. Met de opleiding ‘Leidinggeven aan projectteams’, waar de betrokkenheid van de medewerker centraal staat, sluiten we het drieluik af. Deze drie opleidingen volgen een mooi traject, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Daarnaast biedt nxtpro antwoord aan recente, expliciete noden. Binnen de bouw-sector ontwikkelden we de opleiding ‘Basisprincipes van leidinggeven aan arbeiders’. Met de opleiding ‘Leidinggeven op de proef gesteld’, speelt nxtpro in op de huidige gebeurtenissen (Covid-19) en leer je hier als leidinggevende hoe je omgaat met een veranderende bedrijfscontext.

Deel dit artikel
Terug naar het overzicht