Algemene voorwaarden

Syntra Midden-Vlaanderen en Nxtpro (Skilled By) besteden veel aandacht en zorg aan hun website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Syntra Midden-Vlaanderen en Nxtpro (Skilled By) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, zijn Syntra Midden-Vlaanderen en nxtpro (Skilled By) niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Als we echter verwittigd worden van foutieve, onvolledige, verouderde of niet nauwkeurige gegevens, dan zullen we zo snel mogelijk overgaan tot aanpassing van deze gegevens.